Elastyczne pasy wielorowkowe ConveyXonic® – to rewolucja w napędzie przenośników rolkowych.

Produkowane są przez w Francuskiej firmie. Pasy są bardzo wytrzymałe i nie wymagają specjalnej konserwacji – stosowania specjalnych smarów, co gwarantuje wyjątkową trwałość i czystość układu. ConveyXonic® pozwala na zastąpienie tradycyjnego napędu łańcuchowego, klinowego, zębatego lub na bazie okrągłych pasów policord na napęd bardziej niezawodny, cichszy o większej sprawności. Szczególne właściwości techniczne pasa ConveyXonic® umożliwiają, napęd 20 rolek za pomocą tylko jednego silnika. Daje to oszczędność co najmniej 30 % kosztów na jednym module zmniejszając koszty zakupu oraz zapotrzebowanie na energię.

Pasy nie ulegają korozji. Dzięki swojej konstrukcji, zastosowanym materiale oraz odpowiednio zastosowanej długości, uzyskują wymagane naprężenie wstępne. Dobierane są wg. odpowiedniej specyfikacji przygotowanej dla zakresu obciążenia , danej średnicy rolek oraz ich rozstawu. Ich elastyczność zapewnia wymagane stałe odpowiednie napięcie pasa, co wyklucza dalszą konieczność doprężania układu i tym samym zapewnia spokojną ciągłą eksploatację.

Mały i płaski pas ConveyXonic® zapewnia szybszy i bardziej równomierny transport towarów – do 4m/s – przy zachowaniu ciągłości biegu. Jedyna technologia umożliwiająca przemieszczanie się ciężaru o masie od 1 do 2000 kg. Dzięki swojej specjalnej konstrukcji pasy zapewniają stałą pracę rolek transportujących w cyklu 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Są gwarancją efektywności i zwrotu kosztów każdej inwestycji.

Opracowanie: Tomasz Turek