Proces śrutowania w śrutownicach nieckowych polega na czyszczeniu powierzchni produktu przy udziale śrutu.

Podstawowym zastosowaniem śrutownic turbinowych (wirnikowych) jest obróbka strumieniowo-ścierna żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, odlewów staliwnych i aluminiowych, odlewów precyzyjnych, odkuwek oraz gratowanie produktów metalowych i niemetalowych.
Proces śrutowania dedykowany do poszczególnych procesów technologicznych pozwala na uzyskanie różnorodnych efektów powierzchni.

Obróbka śrutownicza produktu ma na celu:

 • matowienie powierzchni
 • nadawanie chropowatości i usuwanie rąbków, zalewek
 • oczyszczenie powierzchni produktu
 • oczyszczenie powierzchni przed malowaniem
 • przygotowanie powierzchni produktu do dalszej obróbki mechanicznej
 • polerowanie powierzchni
 • usunięcie rdzy
 • usunięcie starych powłok malarskich
 • usunięcie piasku z odlewów
 • usunięcie warstwy utlenionej po obróbce cieplnej
 • usunięcie zendry z powierzchni detali
 • usunięcie zgorzeliny
 • usuwanie warstwy utlenionej
 • usunięcie zanieczyszczeń jonowych – sole, azotany, siarczany, które powodują korozję podpowłokową
 • wzmacnianie powierzchni produktu (kuleczkowanie likwidujące naprężenia) (shot-peening)

Taśmy gumowe do śrutownic turbinowych (wirnikowych) z taśmą nieckową znalazły swoje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, samolotowym, kuźniczym, odlewniczym.

Taśmy produkcji Enitra mają swoje zastosowanie w maszynach turbinowych (wirnikowych) w których taśma określana jest mianem nieckowej z powodu specjalnego kształtu taśmy transportowej. Kształt ten przypomina nieckę, do której wprowadzane są produkty do obróbki strumieniowo-ściernej. Podczas obróbki produkty obracają się w tzw. pętli taśmy nieckowej pod ciągłym działaniem strumienia ciernego. Taśma zapewnia obracanie się detali umożliwiając śrutowanie wszystkich części produktu przy jednym załadunku.
Po zakończeniu cyklu obróbki, taśma zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku i wsad zostaje wyrzucony z maszyny.

Firma ENITRA proponuje kilka typoszeregów taśm gumowych dedykowanych do śrutowania.

BUDOWA:

 • Okładki wierzchnie naszych taśm cechuje bardzo duża odporność na zużycie w połączeniu z elastycznością umożliwiającą „odbicie ziarna” i pracę po linii niecki.
 • Przekładki poliamidowo-poliestrowe utkane tak by utrzymać sztywność i extra sztywność przy ruchu wstecznym podczas wyładunku gotowego produktu.
 • Okładki cierne cechuje doskonała przyczepność zapewniająca optymalne sprzężenie cierne podczas procesu śrutowania.
 • Taśmy wyposażamy w 4 typy zabieraków o przekroju półkola, trapezowy i trójkątny oraz w kliny prowadzące wulkanizowane na gorąco do taśmy wg wzoru 10-47.
 • Perforację wykonujemy wg wskazań klienta.

Do linii automatycznego i półautomatycznego podawania i odbioru produktów firma Enitra zapewnia taśmy transportujące uzupełniające przebieg linii technologicznych.